1. Rekisterin ylläpitäjä ja yhteyshenkilö

 • Pauli Matinheikki
 • Y-tunnus: 2839784-7
 • +358 45 1326 899
 • pauli@matinheikkiguitars.fi
 • Martinsyrjäntie 6, va 16

2. Rekisterin nimi

Matinheikki Instrumentsin asiakasrekisteri

3. Rekisterin pitämisen peruste

 • Henkilötietolain §8 mukainen asiakasrekisteri
 • Asiakassuhteen hoito, asiakasyhteydenpito ja markkinointi

4. Rekisterin sisältö

Rekisteriin tallennettavat tiedot

 • nimi
 • sähköpostiosoite
 • puhelin
 • jos asiakasta laskutetaan, kerätään myös postisosoite
 • tiedot asiakkaan tilaamista palveluista, niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta

5. Rekisterin tietolähteet

Henkilötiedot saadaan asiakkaan oltua yhteydessä allekirjoittaneen kanssa. Jos asiakas tilaa soittimen tai palveluita, tiedot säilytetään asiakassuhteen ylläpitoa varten. Tietoja kerätään huolto- ja soitinrakennus kaavakkeeseen, josta nämä kirjataan asiakasrekisteriin.

Google Analytics kerää käyttäjäkokemuksen parantamisen vuoksi anonyymiä tietoa nettisivujen käytöstä.

6. Rekisterin tarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden ylläpitoon ja hoitoon, sekä palvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistamiseen.

Jos asiakkaan ja valokuvaajan välillä on laskutussuhde, asiakastietoja voidaan myös käyttää tähän tarkoitukseen.

7. Henkilötietojen luovuttaminen ja suojaus

Rekistereihin kerättyjä tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle.

Rekisteri on tallennettu tietojärjestelmään ja ne on suojattu ja sijoitettu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin. Rekisteriin sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä ja palvelimet ovat suojattuja palomuurein,

kaavakket säilytetään lukollisessa tilassa, joihin ei ulkopuolisilla ole pääsyä.

Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus saada tarkistaa itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, oikeus kieltää antamiensa tietojen käytön suoramarkkinointi- tms. tarkoitukseen sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa ellei laissa muuten määrätä.

Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja allekirjoitettuna ja lähettää seuraavaan osoitteeseen:

Mielikinkatu 12, 05830 Hyvinkää